natray

Gold Coil

Posted by | Brands | No Comments

Gold Coil စပရိန္ေမြ႕ယာသည္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္လည္း အထူးညီညြတ္ျပီး၊ ေပးရေသာ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမ်ွေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိေစသျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
Gold Coil စပရိန္ေမြ႕ယာကို ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳ၍ Singapore ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
Anti-Dust mite damask cover မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳထားျပီး ပိုးမႊားမ်ား မကပ္ျငိႏိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ထားပါသည္။
– အသံုးျပဳထားေသာ Foam မ်ားမွာ သိပ္သည္းဆျမင့္မားျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သျဖင့္ ၾကာရွည္ခိုင္ခံ့ကာ အနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။
2.4 mm အထူရွိေသာ Bonnell စပရိန္မ်ားကို အသံုးျပဳထားသျဖင့္ အျခားေမြ႕ယာမ်ားကဲ့သို႔ ကၽြတ္ဆတ္မာေက်ာျခင္း မရွိဘဲ အိပ္စက္ရာတြင္ အိစက္ညက္ေညာျပီး သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။
Gold Coil ေမြ႕ယာမ်ားကို (၁၀) ႏွစ္ အာမခံ Warranty ေပးထားပါသည္။

Lucky Draw

Posted by | ACTIVITYEVENT | No Comments

Yangon Lifestyle Furniture Fair 2016

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ ဦးဝိစာရလမ္းရွိ တပ္မေတာ္ခန္းမမွာ မတ္လ ၂၄ ရက္မွ ၂၈ ရက္ထိ (၅) ရက္တုိင္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ “Yangon Lifestyle Furniture Fair 2016 ” ကို Casabella မွ Platinum Sponsor အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ ရခဲ့တဲ့အတြက္ အထူး ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္။ Read More

Mother’s Day Special

Posted by | PROMOTION | No Comments

ခ်စ္ခင္ရပါေသာ Customer မ်ား ခင္ဗ်ာ….

လာမယ့္ ေမလ (၈) ရက္ေန႔ဟာ Mother’s Day ျဖစ္ပါတယ္…

လူတိုင္းမွာ အေမရွိၾကတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒါဟာ လူတိုင္းနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေလးပါ။ Read More

Zonealarm antivirus anti spyware update error Spyphone Reviews com

Posted by | Uncategorized | No Comments

How To See Someones Text Messages Online
Really need to spy over a mobile cellphone or track down it, observe it, examine SMS messages, see communicate with lists, and entry contact heritage? Its basic! Install the spyphone-reviews software to the mobile phone you would like to abide by, and observe it on our web information site. After registration or set up for the spyphone-reviews app, you are going to get an account that would permit you to obtain details with the cellular cell phone remotely – similar to SMS messages, make contact with lists, destinations and name background. Spyphone-reviews services operates across the world.

Application Gps Samsung Galaxy S5 Mini

Spyphone-reviews appears to have been established for Android. Employing it you can easlily spy on SMS messages, get in touch with histories, get in touch with lists, and even get the mobile phone’s present place or take a look at the cell phone monitoring spyphone reviews history from currently, yesterday, or every other time. The app employs the latest spying technologies to receive info through the mobile cell phone remotely. You just ought to put in spyphone-reviews with a cell cellular phone the moment and you will get all ideal related information into your account.
Most of the tips in the cell phone is distributed to the account around online. If you would like to track a mobile telephone in genuine time, spyphone-reviews.com appmia ensure it’s got an energetic Word wide web relationship. At the time you indicator in, you’ll be able to look at the phone’s incoming and outgoing SMS messages, connect with history, get in touch with list, recent position and former tracks.

Android Tracking App Reviews

Set up spyphone-reviews application over the mobile cell phone you’d like to follow. Usually do not set up it in your cell phone. The app will intercept incoming and outgoing SMS messages, connect with heritage and contacts. The spyphone-reviews application will add all gained facts about the internet on your account on spyphone-reviews.com To add new knowledge to your account, the adopted cell mobile should periodically connect with the web by way of GPRS or Wi-Fi. All data is saved on spyphone-reviews servers and is also around 24/7 from your account. Signal in on spyphone-reviews.com to accessibility received knowledge: incoming and outgoing SMS messages, contacts and call up historical past.
We use our cell phones for all kinds of things currently. Our youngsters manage to be increasing up using a mobile mobile phone surgically attached to their fingers leaving father and mother curious about just who it is actually they are really texting and it doesn’t matter if or not they must be anxious about whatever they are referring to. Cellular telephones in addition to messages have also developed into an integral part of the show results location too, especially for small businesses who may have workforce figuring out with the field or who work from home.

KRUPS

Posted by | OTHERS | No Comments

THE BRAND FOR CONNOISSEURS
Country of Origin:Germany
Precision since 1846

In 1846 KRUPS is created in Solingen/Germany-a town known for its superior quality metal craftsmanship.It produces high-precision scales.

Used mainly by professionals at that time,KRUPS products experience growing success,on the strength of the main ambition of Robert Krups,its founder:”My deepest desire has always been to reach the summits of technical perfection”The ethos of “KRUPS precision” is born.

Quality since 1846

During the 1950, KRUPS diversifies its production by entering the small electrical appliance market.

In 1956,in order to satisfy Germany’s growing passion for coffee,the electric coffee grinder with unique KRUPS blades and ,in 1961,the legendary T8 coffee maker were introduced.In 1959,the brand launches the famous hand mixer”3-Mix Handruhrer”.

3 success stories,which mark the beginning of the KRUPS brand in small electrical appliances ,all built on the values of Precision,Perfection and Passion.